logo-matiglass3

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Z.P.H.U. Mati-Glass

Wioletta Skowronek-Duda

Ul. Jasna 2A

75-121 Koszalin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Z.P.H.U. Mati-Glass Wioletta Skowronek-Duda jako sprzedawcę.
 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych między sprzedawcą a kupującym.
 3. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z OWS i w pełni je akceptuje.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Zmówienia można składać osobiście w siedzibie firmy, poprzez e-mail lub za pomocą faksu.
 2. Cena za towar lub usługę ustalana jest indywidualnie na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Minimalną jednostką obliczeniową dla wszystkich rodzajów szkła jest 0,2 mkw. Wyjątkiem jest szkło kominkowe (0,05 mkw.) oraz szkło hartowane i laminowane z grafiką (0,5 mkw.).
 4. Termin realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie.

REALIZACJA ZLECEŃ

 1. Realizacja zlecenia rozpoczyna się po uiszczeniu przez Klienta zaliczki w wysokości 50 % ceny.
 2. Pomiar u Klienta jest bezpłatny, ale tylko pod warunkiem dalszej realizacji zlecenia, o czym Klient jest informowany przy wycenie wstępnej. Jeśli Klient po dokonaniu pomiaru rezygnuje z realizacji zlecenia, jest zobowiązany do pokrycia kosztów pomiaru (w kwocie 100 zł + 23% VAT) oraz ewentualnych kosztów dojazdu (nie dotyczy terenu Koszalina).
 3. Montaż przeszkleń nie obejmuje ewentualnych dodatkowych obróbek pomontażowych typu: montowanie gniazd , silikonowanie, inne prace poza szklarskie. Do ewentualnego silikonowania należy bezwzględnie używać silikonów neutralnych, nie octowych z przeznaczeniem do kontaktu z lustrami lub szkłem lakierowanym typu lacobel.
 4. W przypadku szkła lakierowanego, Z.P.H.U. Mati-Glass nie zapewnia ciągłości kolorystycznej odcienia.
 5. Łączenie ze sobą szkła lakierowanego o różnych grubościach może powodować różnice kolorystyczne odcienia.
 6. Barwy kolorów prezentowane na próbnikach szkła, które Klient otrzymuje w Biurze Obsługi Klienta, mogą się minimalnie różnić od efektu końcowego. Jest to związane z kolejnymi dostawami szkła z huty.
 7. Z.P.H.U. Mati-Glass oferuje usługę lakierowania szkła na zamówienie Klienta. Klient ma możliwość zakupu próbki lakierowanego szkła, aby móc ocenić końcowy efekt (kolory i odcienie mogą się różnić od kolorów i odcieni gotowego produktu z huty). Jeśli Klient nie zdecyduje się na zakup próbki szkła lakierowanego na jego zamówienie, późniejsze reklamacje dotyczące koloru bądź odcienia nie będą uwzględniane.
 8. Reklamacji nie podlega kolorystyka szkła z grafiką , która jest zatwierdzana w oparciu o obraz oglądany na monitorze komputera, gdyż może on odbiegać od kolorystyki w rzeczywistości.
 9. Kabiny szklane, bezbrodzikowe, nie zapewniają 100% szczelności. Na styku kafli i fug, w miejscach łączeń z uszczelkami, mogą pojawiać się niewielkie przecieki i jest to zależne od materiału wykończeniowego typu wypukłości na kaflach, wklęsłe fugi itp.

GWARANCJA

 1. Z.P.H.U. Mati-Glass udziela Klientom gwarancji na sprzedany towar na czas 12. (dwunastu) miesięcy od chwili zakupu towaru lub dokonania montażu.
 2. Wszelkie produkty sprzedawane przez Z.P.H.U. Mati-Glass są produktami wolnymi od uszkodzeń mechanicznych z zaznaczeniem, że szkło hartowane może mieć skazy lub wygięcia, powstałe w procesie hartowania, zgodne z normą PN-EN 12150-1.
 3. Jeżeli w szkle zostaną stwierdzone niedopuszczalne wady, odpowiedzialność Z.P.H.U. Mati-Glass ogranicza się do wykonania szyby wolnej od wad, z wyłączeniem wszelkich kosztów dodatkowych.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych m.in.: podczas transportu.
 5. W przypadku uszkodzenia szkła w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonany przez pracowników Z.P.H.U. Mati-Glass), naturalnego zużycia towaru lub ingerencji w towar osób trzecich, Z.P.H.U. Mati-Glass nie odpowiada za stłuczenia, pęknięcia, przebarwienia i zarysowania.

REKLAMACJE

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towaru w chwili odbioru zamówienia. Reklamacja w formie pisemnej powinna być zgłoszona przez Klienta w chwili odbioru towaru.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji zarówno Klienta jak i Z.P.H.U. Mati-Glass obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany umów lub zamówień powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Facebook