Regulamin promocji MATI-CARD

REGULAMIN PROMOCJI Mati – Card

  1. Organizatorem promocji pod nazwą Mati – Card jest Z.P.H.U. Mati-Glass Wioletta Skowronek-Duda z siedzibą przy ul. Jasnej 2 A, 75-121 Koszalin.

  2. Promocja adresowana jest do Klientów Z.P.H.U. Mati-Glass i dotyczy wyłącznie szkła przetworzonego. Nie obejmuje zamówień hurtowych.

  3. Promocja rozpoczyna się 13 marca 2017 r. i trwa do 31 grudnia 2017 r.

  4. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest robienie zakupów w Z.P.H.U. Mati-Glass minimum jeden raz w miesiącu.

  5. Promocja polega na przyznawaniu bonów rabatowych na zakupy z asortymentu Z.P.H.U. Mati-Glass. Podstawą przyznania bonu jest liczba punktów zebranych na karcie Mati-Card, a przyznawanych na podstawie zakupu asortymentu:

    a) 1 mkw szkła laminowanego z grafiką = 10 pkt.

    b) 1 mkw szkła laminowanego z folią bezbarwną lub matową = 7 pkt.

    c) 1 mkw szkła lakierowanego (lacobel, planilaque) = 5 pkt.

    d) 1 mkw lustra = 5 pkt.

    e) 1 mkw szkła float = 2 pkt.

    f) 1 mkw szkła nie wymienionego wyżej, a znajdującego się w asortymencie Z.P.H.U. Mati-Glass = 3 pkt.

  6. Zamówienie złożone przez Klienta, który do Mati-Glass trafi z polecenia i powoła się na nazwisko Klienta współpracującego z Mati-Glass = 25 pkt.

  7. Bony rabatowe przyznawane są na podstawie zgromadzonych punktów, stopniowanych co 50, odpowiednio: 50 pkt. = bon wartości 50 zł; 100 pkt. = bon wartości 100 zł, etc. Do klienta należy decyzja, kiedy zdecyduje się wykorzystać rabat (dotyczy wyłącznie okresu trwania promocji). Po przeliczeniu punktów na bon rabatowy, konto punktowe klienta się zeruje i zbieranie punktów można zacząć od nowa.

  8. W przypadku zagubienia karty Mati-Card przez Klienta, podstawą do jej odtworzenia są faktury wystawione przez Z.P.H.U. Mati-Glass w czasie trwania promocji.

  9. Promocja nie obejmuje formatek, których cena została ustalona indywidualnie.

Facebook